Кардинал на Православната ни църква (Тракийски обред) премина при предците ни!
Кардинал Стефан Гайд

„Блажени гонените заради Правдата, защото е тяхно Небесното Царство...“ ( Св.Евангелие от Св.Матей, 5гл. 10-12ст. )

„... ... защото той бе изтръгнат от земята на живите ..., но ще види потомството ... и това в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити; праведния ми слуга ще оправдае мнозина чрез Знанието за Него.“ ( Св.Исая 53 гл.)

„И видях престоли; и на седналите на тях бе дадено да съдят ... и те оживяха и царуваха с Христос ...“ ( Откр. на Св.Йоан 20 гл. 4ст.)

Свидетелят и Пазителят на Богооткровената Вяра – Кардинал Стефан Гайдарих се пренесе при своя Господ и Бог Исус Христос, за да седне отдясно Му, в Неговото Царство.

Блажений, моли се за нас!