Тракийските Хроники

 

  • Академия Орфика - Академия Орфика е Творческа „Работилница”, в която се съчетават отделните жанрове и форми в културата и изкуството, като носители на висшите идеи и реалности, чиито корени са в самото естество на нашето съществуване, като екзистенциални съдържания култивиращи, облагородяващи и осмислящи пространството и времето.
  • Институт по Трансцендентна Наука - Трансцендентният Анализ представлява една нова (но същевременно и много древна) концепция и теоретична постановка в науката, която изучава Цялостното Явление наречено Човек, в многобройните му сложни мулти-дименсионални (много-измерни) и взаимно обусловени и преливащи се едно в друго (трансцедиращи) проявления, които определят както моментното-персонално, така и биографичното-исторично развитие на всяка личност поотделно и на цялото човечество като общност от личности.
  • Perperikon.bg - Съвсем естествено интензивните разкопки на Перперикон дадоха богати археологически находки. От праисторическите периоди липсват бляскави предмети от злато и сребро. Това не ги прави по-малко интересни като находки с великолепната керамика от къснобронзовата епоха. При проучванията се откриха кремъчни сечива, както и няколко каменни брадвички от енеолита.
Музеи
В изброените музеи може да се видят артефактите описани в книгите Тракийското Писмо Декодирано I, II, III и IV
Вирутални Библиотеки